Even nog een extra zetje nodig voor bijv. het examen inburgering? Dat kan nu! Vanaf nu is er elke donderdagavond, vrijdagmiddag en zaterdagochtend een klassikale, interactieve bijeenkomst voor extra conversatie, uitspraakoefeningen, huiswerkvragen, examenvragen ed. Samen gedifferentieerd oefenen van de diverse (digitale) vaardigheden en leren omgaan met andere culturen, waarden en normen. Met de strippenkaart kunt u zelf de uren reserveren en dat geeft flexibiliteit en continuïteit.

Het Studiehuis een leerpunt voor een sociale verrijking op allerlei gebied en onder begeleiding van taaltrainers. En dat voor slechts € 17,50 p.u. (Voor 40 klokuren slechts   € 15,- p.u.)  Er is alleen plaats voor max. 8 personen. Een les duurt 2 uur en is voor alle niveaus! Reserveer tijdig.

Klik hier om te reserveren. Special price!

Do you need an extra push, e.g. for the civic integration exam? That is now possible! From now on there will be a classroom, interactive meeting every Thursday evening, Friday afternoon and Saturday morning for extra conversation, pronunciation exercises, homework questions, exam questions, etc. Together we will practice the various (digital) skills and learn how to deal with other cultures, values and norms. With the “strippenkaart” you can reserve the hours yourself, which gives flexibility and continuity.

The Study House is a learning point for social enrichment in all kinds of areas and under the supervision of language trainers. And that for only € 17.50 p.h. There is only room for up to 8 people. A lesson lasts 2 hours and is for all levels! Book in time.

Click here to make a reservation.  Special price!

 

 

Loading...