Geen DUO-lening (meer) en toch nog een extra zetje nodig voor bijv. het examen inburgering? Dat kan nu! Vanaf 2 mei is er elke donderdagmiddag een klassikale, interactieve bijeenkomst voor extra conversatie, uitspraakoefeningen, huiswerkvragen, examenvragen ed. Samen gedifferentieerd oefenen van de diverse (digitale) vaardigheden en leren omgaan met andere culturen, waarden en normen. Het Studiehuis een leerpunt voor een sociale verrijking op allerlei gebied. En dat voor slechts € 12,50 p.,. Er is slechts plaats voor max. 8 personen. Een les duurt 2 uur en is voor alle niveaus!  Klik hier om te reserveren.

Klik op de link Summerschool Nederlands

From 2 May, every Thursday afternoon, there will be a classroom, interactive meeting with individual attention for extra conversation, pronunciation exercises, homework questions, exam questions, etc. Together we will practice the various (digital) skills and learn how to deal with other cultures, values and norms.

The Study House is a learning point for social enrichment in all kinds of areas. And that for only € 12.50 pu. There is only room for up to 8 people.  A lesson always lasts 2 hours and is for all levels!

Click here to make a reservation.

Click on the link Summerschool Dutch

 

Loading...