Indienen aanvraag kan bij Colland Arbeidsmarkt

Werknemers die de Nederlandse taal beheersen, hebben een hogere productiviteit. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten tijdens het werk, meer zelfvertrouwen en minder stress. Hierdoor werken taalvaardige werknemers efficiënter, verzuimen ze minder en werken ze veiliger. Ook blijkt dat taalvaardige werknemers meer betrokkenheid hebben bij het bedrijf.

Voor bedrijven in de glastuinbouw is het beheersen van de Nederlandse taal van belang voor het kunnen begrijpen en toepassen van de werkinstructies met als doel de veiligheid en hygiëne op de werkvloer te garanderen. Door de nog steeds toenemende internationalisering van de glastuinbouw wordt de beheersing van andere talen dan het Nederlands steeds belangrijker.

Subsidieregeling individuele taaltrainingen
De sociale partners in de sectorcommissie glastuinbouw zien het belang van het ontwikkelen van taalvaardigheid in de sector glastuinbouw ook in. Zij stellen daarom een subsidie beschikbaar voor individuele taaltrainingen Nederlands, maar ook voor andere talen. De subsidie kan worden aangevraagd bij het fonds Colland Arbeidsmarkt via het Colland Administratie Systeem. Voor het krijgen van een subsidie gelden verder dezelfde voorwaarden als voor cursussen.

De subsidie is beschikbaar voor taaltrainingen met een startdatum na 31 januari 2019. Inschrijven en inl. www.bogaerstalen.nl

Bron: Glastuinbouw Nederland

Loading...