Voorinschrijving voor STAP-subsidieronde vanaf JULI 2022.

Na aanmelding krijgt u van ons een aanmeldbewijs dat nodig is voor uw aanmelding. Wij geven uw deelname ook door aan UWV.
    Alle lespakketten zijn excl. lesmateriaal, en administratiekosten (totaal: € 100,-) Toelichting. In 2022 kan elke Nederlander die binding heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt een scholing volgen t.w.v. maximaal € 1000,-. Er is slechts één aanvraag mogelijk per kalenderjaar voor één scholing of cursusbundel. Aanvraag kan elke twee maanden dus vanaf 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november. Voor elke twee maanden is een door de overheid vastgesteld budget beschikbaar wat neerkomt op een studieplafond van jaarlijks € 200 miljoen. Om een scholing te kunnen aanvragen heb je een aanmeldbewijs nodig wat door de opleider wordt verstrekt. Door het formulier in te vullen, voorzien wij je automatisch van een aanmeldbewijs dat voldoet aan de door de overheid gestelde eisen. Jouw deelname wordt pas definitief zodra wij de goedkeuring hebben van de uitvoerende instanties. Je ontvangt tijdig van ons alle informatie over welke stappen je dient te doorlopen. Over het algemeen is dit echter zeer eenvoudig en snel te realiseren. Informatiebronnen Rijksoverheid Stap Scholingsregister Website STAP-budget (onofficieel) Let op! Een voorinschrijving houdt niet in dat de inschrijving definitief is. Het e.e.a. is afhankelijk van de door jouw genomen acties, beschikbaarheid en de goedkeuring van de uitvoerende instanties. Toelating op volgorde van binnenkomst van dit formulier. Inschrijfgeld en lesmateriaal zijn niet inbegrepen
  • DD dash MM dash JJJJ
  • DD dash MM dash JJJJ
  • Normaal gesproken is dat 1 à 2 x per traject (Rapportages worden ook naar werkgever verzonden)
  • Bogaers Taleninstituut BV, Groenstraat 139-155 Tilburg of één van haar verbonden vennootschappen zullen de gegevens van de cursisten behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij mogen deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van hun producten en diensten. De cursist heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting ervan vragen.