Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid in Nederland

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder
moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook
moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus
ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna
1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of
rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon.

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben
met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd
zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar
beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3.

Mensen die laaggeletterd zijn hebben onder meer moeite met:
• Formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, etc.)
• Straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer
• Voorlezen aan (klein)kinderen
• Pinnen en digitaal betalen
• Werken met de computer, solliciteren
• Begrijpen van informatie over gezondheid en zorg

Bogaers Talen biedt trainingen aan op maat!