Nederlands op de werkvloer

 

Nederlands OP DE WERKVLOER

Begrijpen uw medewerkers hun leidinggevende niet altijd goed?
Kunnen ze door gebrekkige taalbeheersing hun werk niet goed doen?
Effectieve communicatie is onmisbaar in elk bedrijf. Bogaers Talen
gaat altijd uit van het doel: vakmensen die thuis zijn in de
Nederlandse taal, werken veiliger en vergroten uw rendement.
De training is altijd maatwerk, in overleg met u.
In het kort:
We bespreken uw ‘taalvraag’ en het resultaat dat u voor ogen heeft
en We gaan letterlijk de werkvloer op en werken met materiaal van
uw bedrijf. Natuurlijk krijgt elke cursist een uitgebreid intakegesprek.
De training wordt individueel / op maat of in groepsverband gegeven.

Enkele resultaten van de training Beter Nederlands op het werk:
Uw medewerker communiceert beter en duidelijker met collega’s en
de leidinggevende en begrijpt de werkinstructies. Dat vergroot de
veiligheid op de werkvloer. Uw medewerker heeft een grotere lees-,
schrijf- en spreekvaardigheid. Hij of zij kan beter meepraten over het
werk, de arbovoorschriften begrijpen, enzovoorts.

Onze aanpak: effectief, doeltreffend en praktijkgericht
Spreken, luisteren, lezen, schrijven, gesprekken voeren: de methodiek
van Bogaers is heel concreet. Deelnemers kunnen hun vaardigheden
meteen praktisch toepassen en in korte tijd maximaal resultaat behalen.
Onze aanpak is praktijkgericht, omdat we een programma maken
dat is toegesneden op uw bedrijf, uw medewerkers of uw cliënten.
En effectief en doeltreffend omdat onze docenten het doel voor ogen
houden, een betere communicatie of meer kans op werk.