Inburgering / NT2

Inburgering / NT2

Vanaf 2 mei  is er elke donderdagvond, vrijdagmiddag en/of zaterdagochtend een klassikale, interactieve bijeenkomst voor extra conversatie, uitspraakoefeningen, huiswerkvragen, examenvragen ed. Samen oefenen van de diverse (digitale) vaardigheden en leren omgaan met andere culturen, waarden en normen. Het Studiehuis, een leerpunt voor een sociale verrijking op allerlei gebied. En dat voor slechts v.a. € 15,00 p.u. (bij afname van 40 klokuren)

Klik op de link Summerschool Nederlands!

Inburgeren: hoe moet dat?

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Dat moet van de regering, dat staat in de wet Inburgering. Als u genoeg hebt geleerd, doet u inburgeringsexamen.
Deze website is voor u als u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden. Of als u wilt naturaliseren.

Voor verplichte en vrijwillige inburgeraars

De inburgeringscursus is bestemd voor verplichte en vrijwillige inburgeraars. Bogaers kan helpen bij het aanvragen van een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 

Inhoud cursus

Deelnemers aan een inburgeringscursus volgen een aantal lesmodules om niveau A2 van het Europees Referentiekader te bereiken. Dit is het niveau dat nodig is voor het examen. Het aantal modules is afhankelijk van het aanvangsniveau van de cursist. Een absolute beginner (A1-min) heeft doorgaans 300 lesuren nodig om niveau A2 te bereiken. Bij de intake geven we de cursist een reëel advies over de lengte van het te volgen traject.

 

Inburgeringsexamen

De vragen van het Inburgeringsexamen gaan over Nederlandse gewoontes en regels. Tijdens het examen moet je ook laten zien dat je de Nederlandse taal goed genoeg kent. Dit zijn de examenonderdelen:

 • Schrijven (35 min.): Met pen en papier schrijf je korte brieven en vul je een formulier in.
 • Spreken (35 min): Op de computer bekijk je filmpjes en beantwoord je vragen.
 • Luisteren (45 min.): Op de computer krijg je vragen over filmpjes en luister je naar de teksten.
 • Lezen (50 min.): Op de computer lees je korte teksten en beantwoord je vragen.
 • Kennis Nederlandse Maatschappij (45 min.): Op de computer kijk je naar korte filmpjes over Nederlandse situaties, bijvoorbeeld boodschappen doen. Je beantwoordt vragen.
 • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (40 min.): Dit examenonderdeel is verplicht voor migranten die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig werden. Het gaat over werken en werk zoeken. Je doet thuis en op school opdrachten en stuurt de resultaten naar DUO. Je gebruikt hiervoorResultaatkaarten. Daarna heb je hierover een gesprek bij DUO. Een vraag gaat over ‘diplomawaardering’: wat is je diploma of opleiding waard in Nederland? Je diplomawaardering kun je gratis aanvragen bij IDW.

klik hier voor uitleg over inburgeren

Een school kiezen

De inburgeringscursus kost geld. Wilt u geld lenen voor de inburgeringscursus? Ga naar de site Blik op Werk. Daar staat een lijst met scholen. Bogaers Talen is daarvoor ook erkend! Kies een school uit de lijst. Voor die scholen kunt u geld lenen van DUO. Voor andere scholen kunt u géén geld lenen van DUO.

Is een lening mogelijk?

Via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kunnen inburgeraars een lening krijgen voor een taalcursus en het examen. Sommige cursisten hoeven slechts 30% van de lening voor de cursus terug te betalen als zij het examen halen. Bogaers Talen kan helpen bij het aanvragen van een lening.

Als u slaagt voor het examen hoeft u – als vluchteling – de lening niet terug te betalen!

 

 

Inhoud van de trainingen op niveau B1 en/of B2.

 • voorbeeldexamens Staatsexamen NT2-I
 • voorbereidingsmateriaal Staatsexamen NT2-I van het ITTA
 • praktische tips bij alle examenderdelen: spreken, luisteren, lezen, schrijven
 • succesvolle examenstrategieën
 • samenwerkend leren (in tweetallen en kleine groepen)
 • persoonlijke begeleiding en feedback van de docent

Bogaers Talen biedt de trainingen individueel en in groepjes aan. Zo kan de docent optimaal inspelen op de specifieke behoeften van de deelnemer(s). Voor diegenen die één of enkele examenonderdelen willen herkansen organiseert Bogaers aparte taaltrainingen.

Is een lening mogelijk?

Via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kunnen inburgeraars een lening krijgen voor een taalcursus en het examen. Sommige cursisten hoeven slechts 30% van de lening voor de cursus terug te betalen als zij het examen halen. Bogaers kan helpen bij het aanvragen van een lening.

Begrijpen uw medewerkers hun leidinggevende niet altijd goed? Kunnen ze door gebrekkige taalbeheersing hun werk niet goed doen? Effectieve communicatie is onmisbaar in elk bedrijf. Bogaers Talen gaat altijd uit van het doel: vakmensen die thuis zijn in de Nederlandse taal, werken veiliger en vergroten uw rendement.   De training is altijd maatwerk, in overleg met u. In het kort:   We bespreken uw ‘taalvraag’ en het resultaat dat u voor ogen heeft. We gaan letterlijk de werkvloer op. We werken met materiaal van uw bedrijf. We voeren met elke cursist een uitgebreid intakegesprek.   We geven de training in groepsverband of privé, aan laag-, midden- en hoogopgeleide medewerkers.

Enkele resultaten van de training Beter Nederlands op het werk:   Uw medewerker communiceert beter en duidelijker met collega’s en de leidinggevende. Uw medewerker begrijpt de werkinstructies. Dat vergroot de veiligheid op de werkvloer. Uw medewerker heeft een grotere lees-, schrijf- en spreekvaardigheid. Hij of zij kan beter meepraten over het werk, de arbovoorschriften begrijpen, de telefoon aannemen, enzovoorts.

Onze aanpak: effectief, doeltreffend en praktijkgericht   Spreken, luisteren, lezen, schrijven, gesprekken voeren: de methodiek van Bogaers is heel concreet. Deelnemers kunnen hun vaardigheden meteen praktisch toepassen en in korte tijd maximaal resultaat behalen. Onze aanpak is praktijkgericht, omdat we een programma maken dat is toegesneden op uw bedrijf, uw medewerkers of uw cliënten. En effectief en doeltreffend omdat onze docenten het doel voor ogen houden, een betere communicatie of meer kans op werk.

Onze docenten: gekwalificeerd en enthousiast   Onze docenten zijn professionals. Vakbekwaam, zorgvuldig en gekwalificeerd, ervaren en enthousiast. Ze houden het doel voor ogen, ze denken mee met de opdrachtgever en deelnemer. Bovendien beschikken ze over een scala aan methodes.   [email protected]

Werkzaam in heel Nederland Werktijden: Op afspraak (013-5362101)

Klik hier voor het plan van aanpak

COMMUNICATIETRAININGEN

Beter Nederlands, sneller je droombaan!

Een correcte sollicitatiebrief, een duidelijk cv, een vlot sollicitatiegesprek. De eerste indruk is het halve werk. Een goede beheersing van de Nederlandse taal kan doorslaggevend zijn voor het krijgen van de gewenste baan. Tijdens de sollicitatietraining werken de cursisten aan de verbetering van hun schriftelijke en mondelinge presentatie met het oog op het vinden van een (nieuwe) functie. De sollicitatietraining is een NT2-cursus voor anderstaligen.

Het programma van de sollicitatietraining

De sollicitatietraining is bedoeld voor anderstaligen die hun Nederlands willen verbeteren om goed voorbereid op zoek te gaan naar een (nieuwe) baan. Omdat het gaat om een NT2-training, werken de cursisten ook aan de vergroting van hun algemene taalkennis (bijvoorbeeld grammatica). Het trainingsprogramma omvat onder andere:

 • Sollicitatiebrief en cv: schrijven zonder fouten en met enthousiasme.
 • Sollicitatiegesprek: jezelf voorstellen, motivatie toelichten, overtuigen, formeel en informeel taalgebruik.
 • Werk vinden via internet: een online sollicitatieformulier invullen met korte motivatie.
 • ‘Elevator pitch’: een korte presentatie waarin je vertelt wie je bent en waar je goed in bent.
 • Grammatica, spelling en stijl: de belangrijkste regels en veelgemaakte fouten.

Aan het eind van de training gaan de cursisten naar huis met enkele kant-en-klare producten die ze kunnen gebruiken bij het solliciteren: een persoonlijk cv, voorbeelden van sollicitatiebrieven en korte motivatieteksten.

Communicatie-leren presenteren-sollicitatietrainingen-telefoneren-wervend schrijven