Studiehuis

Studiehuis

Nederlands als 2e taal (NT2) in het Studiehuis

Even nog een extra zetje nodig voor bijv. de grammatica,
uitbreiding vocabulaire of het examen inburgering? Dat kan
nu! Vanaf nu is er elke donderdagavond, vrijdagmiddag en
zaterdagochtend een klassikale, interactieve bijeenkomst voor
extra conversatie, uitspraakoefeningen, huiswerkvragen, examenvragen ed.

Samen op (bijna) alle niveaus oefenen van de diverse (digitale)
vaardigheden en leren omgaan met andere culturen, waarden
en normen. Met een strippenkaart kunt u zelf de uren reserveren
en dat geeft flexibiliteit en continuïteit.

Het Studiehuis, een leerpunt voor een sociale verrijking op
allerlei gebied en onder begeleiding van professionele en
bevlogen taaltrainers.