Inburgering voor zelfbetalers – Bogaers verzorgt alle niveaus en alle routes.

Inburgeren: hoe moet dat?

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Dat moet van de regering, dat staat in de wet Inburgering. Als u genoeg hebt geleerd, doet u inburgeringsexamen.
Deze website is voor u als u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden. Of als u wilt naturaliseren.

Voor verplichte en vrijwillige inburgeraars, maar alleen voor zelfbetalers.

 

Inhoud cursus

Deelnemers aan een inburgeringscursus volgen een aantal lesmodules om niveau A2 van het Europees Referentiekader te bereiken. Dit is het niveau dat nodig is voor het examen. Het aantal modules is afhankelijk van het aanvangsniveau van de cursist. Een absolute beginner (A1-min) heeft doorgaans 600 lesuren nodig om niveau A2 te bereiken. Bij de intake geven we de cursist een reëel advies over de lengte van het te volgen traject.

 

Inburgeringsexamen

De vragen van het Inburgeringsexamen gaan over Nederlandse gewoontes en regels. Tijdens het examen moet je ook laten zien dat je de Nederlandse taal goed genoeg kent. Dit zijn de examenonderdelen:

  • Schrijven (35 min.): Met pen en papier schrijf je korte brieven en vul je een formulier in.
  • Spreken (35 min): Op de computer bekijk je filmpjes en beantwoord je vragen.
  • Luisteren (45 min.): Op de computer krijg je vragen over filmpjes en luister je naar de teksten.
  • Lezen (50 min.): Op de computer lees je korte teksten en beantwoord je vragen.
  • Kennis Nederlandse Maatschappij (45 min.): Op de computer kijk je naar korte filmpjes over Nederlandse situaties, bijvoorbeeld boodschappen doen. Je beantwoordt vragen.
  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (40 min.): Dit examenonderdeel is verplicht voor migranten die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig werden. Het gaat over werken en werk zoeken. Je doet thuis en op school opdrachten en stuurt de resultaten naar DUO. Je gebruikt hier voor resultaatkaarten. Daarna heb je hierover een gesprek bij DUO. Een vraag gaat over ‘diplomawaardering’: wat is je diploma of opleiding waard in Nederland? Je diplomawaardering kun je gratis aanvragen bij IDW.

klik hier voor uitleg over inburgeren