Inburgering

Inburgeren: hoe moet dat?

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Dat moet van de regering, dat staat in de wet Inburgering. Als u genoeg hebt geleerd, doet u inburgeringsexamen.
Deze website is voor u als u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden. Of als u wilt naturaliseren.

Voor verplichte en vrijwillige inburgeraars

De inburgeringscursus is bestemd voor verplichte en vrijwillige inburgeraars. Bogaers kan helpen bij het aanvragen van een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Inhoud cursus

Deelnemers aan een inburgeringscursus volgen een aantal lesmodules om niveau A2 van het Europees Referentiekader te bereiken. Dit is het niveau dat nodig is voor het examen. Het aantal modules is afhankelijk van het aanvangsniveau van de cursist. Een absolute beginner (A1-min) heeft doorgaans 600 lesuren nodig om niveau A2 te bereiken. Bij de intake geven we de cursist een reëel advies over de lengte van het te volgen traject.

W

Inburgeringsexamen

De vragen van het Inburgeringsexamen gaan over Nederlandse gewoontes en regels. Tijdens het examen moet je ook laten zien dat je de Nederlandse taal goed genoeg kent. Dit zijn de examenonderdelen:

  • Schrijven (35 min.): Met pen en papier schrijf je korte brieven en vul je een formulier in.
  • Spreken (35 min): Op de computer bekijk je filmpjes en beantwoord je vragen.
  • Luisteren (45 min.): Op de computer krijg je vragen over filmpjes en luister je naar de teksten.
  • Lezen (50 min.): Op de computer lees je korte teksten en beantwoord je vragen.
  • Kennis Nederlandse Maatschappij (45 min.): Op de computer kijk je naar korte filmpjes over Nederlandse situaties, bijvoorbeeld boodschappen doen. Je beantwoordt vragen.
  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (40 min.): Dit examenonderdeel is verplicht voor migranten die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig werden. Het gaat over werken en werk zoeken. Je doet thuis en op school opdrachten en stuurt de resultaten naar DUO. Je gebruikt hier voor resultaatkaarten. Daarna heb je hierover een gesprek bij DUO. Een vraag gaat over ‘diplomawaardering’: wat is je diploma of opleiding waard in Nederland? Je diplomawaardering kun je gratis aanvragen bij IDW.

klik hier voor uitleg over inburgeren

Een school kiezen

De inburgeringscursus kost geld. Wilt u geld lenen voor de inburgeringscursus? Ga naar de site Blik op Werk. Daar staat een lijst met scholen. Bogaers Talen is daarvoor ook erkend! Kies een school uit de lijst. Voor die scholen kunt u geld lenen van DUO. Voor andere scholen kunt u géén geld lenen van DUO.

Is een lening mogelijk?

Via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kunnen inburgeraars een lening krijgen voor een taalcursus en het examen. Sommige cursisten hoeven slechts 30% van de lening voor de cursus terug te betalen als zij het examen halen. Bogaers Talen kan helpen bij het aanvragen van een lening.

Als u slaagt voor het examen hoeft u – als vluchteling – de lening niet terug te betalen!