BLIK OP WERK BORGT DE KWALITEIT

Werken met plezier, zo gezond, betrokken en productief mogelijk. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is een steuntje in de rug nodig.

Bogaers Talen en Blik op Werk zetten zich er voor in dat alle inwoners van Nederland, die kunnen, mogen en willen werken, daar een eerlijke kans op krijgen.

Dienstverlening met het Blik op Werk Keurmerk

Als u ondersteuning zoekt bij een professionele dienstverlener, wilt u zeker zijn van de kwaliteit. Blik op Werk staat borg voor de basiskwaliteit en de betrouwbaarheid van ruim 500 dienstverleners, die zich inspannen bij het vinden en behouden van (gezond) werk. Blik op Werk stelt als kwaliteitsinstituut de norm vast voor twaalf verschillende diensten, die bijdragen aan een gezond werkzaam leven.

Wetenschappelijke methoden

Blik op Werk biedt dienstverleners en werkgevers via een licentie een aantal wetenschappelijke methoden aan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het wereldwijd erkende meetinstrument de Work Ability Index (zie praktijkvoorbeelden) is in Nederland via Blik op Werk beschikbaar. Ook de daarvan afgeleide methoden: de Werkscan, de Personal & Company Radar.

Daarnaast stelt Blik op Werk de EigenWerkWijzer beschikbaar voor werken met een arbeidsbeperking.

Waarom een Keurmerk?

Een school met het Blik op Werk Keurmerk biedt goede kwaliteit, maakt duidelijke afspraken en  de cursisten zijn tevreden. Met het Blik op Werk Keurmerk weet men dat een taalcursus of inburgeringscursus van goede kwaliteit is.

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) leent alleen geld aan cursisten voor een cursus op een school met het Blik op Werk Keurmerk.

Ook om geld te lenen van DUO, kan alleen als de inburgeringscursus gevolgd wordt bij een school of instituut met een  Blik op Werk Keurmerk.  Ook als men geld wilt ontvangen voor de kinderopvang (kinderopvangtoeslag) kan dat ook alleen als de cursus gevolgd wordt bij een school of instituut met een  Blik op Werk Keurmerk.

Een school of instituut met een Keurmerk is makkelijk te herkennen aan het groen-gele logo van Blik op Werk.

Hoe werkt het Keurmerk?

Blik op Werk kijkt naar verschillende eisen die voor alle scholen gelden. Blik op Werk kijkt met name naar  klanttevredenheid en het slagingspercentage. Al deze eisen worden tijdens een bezoek aan de school gecontroleerd door een controleur. Daarna beoordeelt een medewerker van Blik op Werk of de school aan alle eisen voldoet. Als dit zo is, krijgt de school het Blik op Werk Keurmerk.

Tevredenheidsonderzoek

Als u een inburgeringscursus heeft gevolgd, krijgt u een vragenlijst. dan kan per e-mail, per post of u wordt gebeld. De vragen gaan over de cursus. Op basis van uw antwoorden weet Blik op Werk hoe tevreden u bent over uw cursus. Uw antwoorden zijn geheim. Uw leraren en de school weten niet welke antwoorden u geeft. Alle antwoorden van alle cursisten vormen samen het cijfer voor klanttevredenheid. De school moet een 6,5 hebben om het Keurmerk te krijgen.

Meer informatie?

Alle informatie over inburgeren en geld lenen vindt op de website van DUO:
klik hier voor uitleg in het Engels.
Voor uitleg in het Nederlands klikt u  hier.