Wij bieden de volgende inburgeringstrajecten:

• Alfabetiseringscursussen
• Nederlands als tweede taal (Nt2): lezen, schrijven, spreken, luisteren
• Kennis van de Nederlandse Maatschappij
• Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
• Examentrainingen
• Extra begeleiding via oefensessies  bij ons op het instituut of gewoon in de parktijk

Tijdens het intakegesprek bespreken we welk traject het meest voor u geschikt is.

Aanmelden
U  vraagt informatie aan via het contactformulier U wordt schriftelijk uitgenodigd voor een intake.

Intake
We starten elk leertraject met een persoonlijke intake:
• We verzamelen uw persoonlijke gegevens.
• We bespreken samen met u de reden van inburgering.
• We leggen de inhoud van de cursus aan u uit.
• We nemen een niveautoets/ leerbaarheidstoets bij u af.
• We stellen samen het startniveau en het einddoel vast.
• We geven een advies voor een passend inburgeringstraject op basis van uw vooropleiding en de uitslag van de niveautoets/ leerbaarheidstoets.
• We bespreken de mogelijke duur van het traject: de start, het aantal dagdelen per week en de planning.
• We schrijven het inhoudelijk trajectplan.
• We maken desgewenst met u een afspraak voor een tweede gesprek. Tijdens dit tweede gesprek informeren we u over de reglementen, de kosten en het ondertekenen van een Cursuscontract.

Start van de lessen
Wij nodigen u per brief uit voor de start van de lessen. In de brief informeren we u over het lesrooster en het lesmateriaal dat u moet aanschaffen.

Tussentijdse gesprekken
Na de eerste zes weken voeren we een gesprek met u; de quickscan. We beoordelen hoe het gaat en of we het trajectplan moeten bijstellen. Daarna volgt elke zes weken een coachgesprek. Indien er eerder een gesprek is gewenst, plannen wij zo snel mogelijk met u een afspraak in.

Examen
Wij volgen uw voortgang en bepalen samen met u wanneer u klaar bent voor het examen. Het examen wordt niet op onze school afgenomen. Wij kunnen u helpen met het aanmelden voor het examen. Ook verzorgen we examentrainingen.

Inloopspreekuur
Heeft u nog vragen over cursussen? Of wilt u informatie over het inloopspreekuur?

 

Online afspraak maken