Inburgering voor zelfbetalers

INBURGERING

Inburgeren: hoe moet dat?
Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren
hoe Nederlanders wonen en werken. Dat moet van de regering,
dat staat in de wet Inburgering. Als u genoeg hebt geleerd,
doet u inburgeringsexamen.

Voor verplichte en vrijwillige inburgeraars. Alleen voor ZELFBETALERS.

Inhoud cursus
Deelnemers aan een inburgeringscursus volgen een aantal lesmodules
om niveau A2 van het Europees Referentiekader te
bereiken. Dit is het niveau dat nodig is voor het examen. Het
aantal modules is afhankelijk van het aanvangsniveau van de
cursist. Een absolute beginner (A1-min) heeft doorgaans 300
lesuren nodig om niveau A2 te bereiken. Bij de intake geven
we de cursist een reëel advies over de lengte van het te volgen
traject.

Inburgeringsexamen

De vragen van het Inburgeringsexamen gaan over Nederlandse
gewoontes en regels. Tijdens het examen moet je ook laten
zien dat je de Nederlandse taal goed genoeg kent. Dit zijn de
examenonderdelen:

Schrijven (35 min.): Met pen en papier schrijf je korte
brieven en vul je een formulier in.
Spreken (35 min): Op de computer bekijk je filmpjes en
beantwoord je vragen.
Luisteren (45 min.): Op de computer krijg je vragen over
filmpjes en luister je naar de teksten.
Lezen (50 min.): Op de computer lees je korte teksten en
beantwoord je vragen.
Kennis Nederlandse Maatschappij (45 min.):
Op de computer kijk je naar korte filmpjes over Nederlandse
situaties, bijvoorbeeld boodschappen doen. Je beantwoordt
vragen.
Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (40 min.):
Dit examenonderdeel is verplicht voor migranten die na
1 januari 2015 inburgeringsplichtig werden.
Het gaat over werken en werk zoeken. Je doet thuis en op
school opdrachten en stuurt de resultaten naar DUO.
Je gebruikt hiervoorResultaatkaarten. Daarna heb je hierover
een gesprek bij DUO.
Een vraag gaat over ‘diplomawaardering’: wat is je diploma
of opleiding waard in Nederland? Je diplomawaardering
kun je gratis aanvragen bij IDW.