ERKENDE Taaltesten voor niveaubepaling volgens Europees Referentie Kader

50,00

Zowel aan het begin als aan het einde van het traject kan er een taaltest afgenomen worden.

Zo kunt u de behaalde leerdoelen zien; meten is weten!

De behaalde einddoelen komen op uw certificaat!

De niveaus zijn gerelateerd aan het ERK (Europees Referentiekader) 

DE TOA: COMBINEER MET DE TOA VOOR EEN COMPLEET BEELD

Met de TOA-toetsen kunt u op elke fase in het leertraject van uw NT2-cursist het niveau van de taalvaardigheid meten. Taalvaardigheidsgroei is een langzaam proces, dus zorg ervoor dat u eerst voldoende bewijzen verzamelt voor u besluit een toets in te zetten. De TOA, ons online toetssysteem met ruim 950 toetsen, bevat toetsen voor zowel intake, voortgang als afsluiting voor elk taalniveau en voor alle vaardigheden.

Alle vaardigheden

De TOA bevat toetsen voor de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en gesprekken voeren op de niveaus A1 tot en met C1. Spreektoetsen zijn er vanaf B1. Er zijn zowel niveautoetsen als combinatietoetsen beschikbaar. De niveautoetsen meten op één bepaald niveau. De combinatietoetsen meten op twee niveaus, bijvoorbeeld Nederlands Lezen A1-A2. Er zijn ook speciale toetsen voor jongeren (herkenbaar aan de letter J in de toetsnaam) en voor inburgeraars (herkenbaar aan de afkorting OGO van Onderwijs, Gezondheid en Opvoeding of W van Werk). De TOA bevat tevens toetsen Nederlands op de niveaus 0F tot en met 4F, gekoppeld aan het Referentiekader Taal.

Voorschatter

Als u nog niet weet op welk niveau uw NT2-leerder zich bevindt, dan kunt u gebruikmaken van de voorschatter. Deze geeft een globale inschatting van het niveau van de NT2-leerder en kan, indien gewenst, hier direct een geschikte vervolgtoets lezen of luisteren aan koppelen. De TOA zet deze dan automatisch klaar.

Studievaardigheid

Met de toets studievaardigheid kunt u inzicht krijgen in welke studievaardigheden uw NT2-leerder bedreven is en aan welke hij nog moet werken. Er worden vaardigheden behandeld, zoals alfabetische ordening, het aflezen van schema's, het categoriseren van informatie en het interpreteren van tekeningen.

Taalleerbaarheid

Mocht u ervoor kiezen de intake digitaal te doen dan bevat de TOA ook een toets taalleerbaarheid. De toets taalleerbaarheid is gericht op een aantal onderliggende vaardigheden die het leren van een taal vergemakkelijken. Dit geeft informatie over de snelheid waarmee de cursist een taal zal kunnen leren, waardoor u weet welk traject het beste past bij de cursist. Een langzaam of snel taalvaardigheidstraject of iets daartussenin. Deze toets is vergelijkbaar met de toets Leerbaarheid uit het INT2 en het Intake-instrument EOA.