ALGEMEEN VOOR WERKGEVERS

 1. Scholingskosten zijn aftrekbaar van het bedrijfsresultaat;
 2. De vergoeding van opleidingskosten aan werknemers is onbelast;
 3. Branchespecifieke opleidings- en ontwikkelfondsen. Het bedrijf moet bij het O&O fonds zijn aangesloten. Raadpleeg hiervoor de brancheorganisatie. Zie voorts onder.
 • AGF Groothandelsfonds
  Vergoeding voor 2014/2015 50% van de cursuskosten voor aangesloten bedrijven. Ziewww.agfgroothandelsfonds.nl
 • Colland: ESF-subsidie
  Bedrijven in de sectoren Glastuinbouw, Hoveniers en/of Loonwerk kunnen tot 40 % ESF subsidie krijgen op een taaltraining van EBC.
 • SOOB-subsidie
  VTL(voorheen Vakopleiding Transport en Logistiek) verzorgt een groot aantal cursussen waarbij de subsidie rechtstreeks in mindering wordt gebracht op de cursusprijs als u aangeeft dat u bent aangesloten bij de SOOB.
  De SOOB heeft ESF-subsidie verkregen. Dit betekent dat naast SOOB-subsidie ook  ESF-subsidie op enkele cursussen kan worden verstrekt.
  Meer info op website: www.vtl.nl
 • Belastingvoordeel werknemer
  Aftrek studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting met een drempel van €250,-. Een vergoeding van de werkgever moet in mindering worden gebracht.
 • Stichting Kabeflex
  Stimuleringsmaatregelen voor werknemers in de kartonage-, flexibele verpakkingen- en behangselpapierindustrieën die werkzaam zijn onder de bedrijfstak CAO en die bijdrageplichtig zijn aan Kabeflex. Kijk op de scholingscatalogus www.kabeflex.nl
 • Stichting OOM
  Metaal-bedrijven aangesloten bij stichting OOM kunnen voor ESF subsidie in aanmerking komen.
  Voor overzicht trainingen kijk op www.mijnoom.nl
 • PREPARE2START-subsidie
  50% subsidie op de kosten van taaltrainingen voor startende exportbedrijven. Zie www.prepare2start.nl