Keuringen voor Blik op Werk en UWV

Het Keurmerkinstituut kan organisaties in zorg en welzijn ook van dienst zijn met het Blik op Werk keurmerk voor re-integratiebedrijven, arbodiensten, loopbaancoaches, outplacementbureaus en opleidingsinstituten. Ook een audit of toetsing op basis van het UWV Inkoopkader voor re-integratiedienstverlening behoort tot de mogelijkheden. De Stichting Blik op Werk heeft het Keurmerkinstituut gecontracteerd voor het toetsen van dienstverleners die het Blik op Werk keurmerk willen verwerven.

Waarom het Blik op Werk Keurmerk

Het Blik op Werk Keurmerk is ontwikkeld voor dienstverleners die bijdragen aan de inzetbaarheid en inburgering van werkenden en niet-werkenden. De kwaliteit en prestaties die worden geleverd door de dienstverleners worden getoetst om zo inzichtelijk te krijgen welke kwaliteit de dienstverlener levert. Het Blik op Werk Keurmerk biedt maatstaven aan voor het inrichten en uitvoeren van een onderscheidend kwaliteitsbeleid.