Waarom Bogaers?

Waarom Bogaers?

Volgens onze klanten (en onszelf): Het ToTAALpakket!

 • 25 talen van Arabisch t/m Zweeds  Leren met plezier en snel resultaat!
 • De kwaliteit van de dienstverlening van Bogaers Taleninstituut is op meerdere fronten gegarandeerd: erkend lid NRTO; keurmerk Blik op Werk en erkend leer bedrijf via Ecabo.
 • Communicatietrainingen (leren presenteren, solliciteren, telefoneren, wervend schrijven etc.)
 • Loopbaanbegeleiding, Outplacement, In between jobs, Reïntegratie
 • Flexibiliteit en maatwerk;  we zijn flexibel doordat we zowel overdag, ’s avonds, als in het weekend lessen aanbieden
 • Internationaal netwerk om kennis te delen
 • 30 jaar ervaring en nog altijd werken met PASSIE en ENTHOUSIASME voor het vak
 • Bevoegde en ervaren docenten (vaak native speakers)
 • Desgewenst onbeperkt oefenen met E-learning bij ons op het instituut of op uw eigen locatie
 • Slechts 3,5 uur studiebelasting per week (0,5 uur per dag)!
 • Voor een lesblok van 2 klokuren aaneensluitend betaalt u vanaf € 49,50 per uur
 • Ons lesaanbod is praktisch en direct toepasbaar. We sluiten aan bij het start- en gewenste eindniveau van onze cursisten.
 • Veel knowhow onder een dak
 • Maandelijkse culturele avonden (terugkomsessies)
 • Onze leslocatie heeft een goede sfeer en is zeer goed bereikbaar
 • Uiteraard geven docenten van Bogaers Taleninstituut B.V. ook les op locatie!
 • We kunnen u in heel Nederland bedienen middels videoconferencing
 • We werken met vaste teams van enthousiaste gekwalificeerde taaltrainers
 • Onze cursisten waarderen ons ook dit jaar weer met een klanttevredenheidsscore van 9,1 op Springest!
 • Talenpaspoort , om de voortgang van cursisten te bewaken.
 • Taalreizen op verzoek  om de kennis in de praktijk toe te passen
 • Cursisten van Bogaers krijgen gratis een Taal- en Cultuurpas voor leuke acties en kortingen van onze partners!   Wordt u ook partner?

30 jaar Bogaers Taleninstituut

Business als speerpunt Twee in één: Bogaers Taleninstituut B.V. combineert verstand van taaltraining met ruime ervaring op zakelijk en commercieel gebied. Al onze trainers zijn bevoegd en vaak hoog gekwalificeerde native speakers en de zakenwereld is voor velen van hen bekend terrein. Onze taaltrainers hebben vaak ruime werkervaring op het gebied van Sales, Marketing, HR, Finance, Operations, IT, Support en Engineering.

Flexibel We kunnen een cursus voor u verzorgen waar, wanneer en hoe het u het beste uitkomt. Of u nu 1 of 40 personen een taaltraining wilt laten volgen, wij verzorgen het graag voor u.   Een persoonlijke benadering Of het nu een spoedtraining is van 1 week of 1 maand…..of een training van 2 jaar…… Taaltraining is mensenwerk. Wij zorgen voor de juiste match, waarbij gelet wordt op achtergrond en ervaring, de functie en het leerdoel van de cursist, een op de specifieke wensen van uw bedrijf. Onze trainers zijn vanaf het begin nauw betrokken bij het proces om er zorg voor te dragen dat er een goede match is tussen de cursist en de trainer.

De klant is koning Al ons werk is toegespitst op uw specifieke behoeften. Bij ons is de klant nog altijd koning, we gaan zorgvuldig te werk bij het samenstellen van een programma dat tegemoet komt aan de wensen van de klant. Dat programma wordt ook eerst voorgelegd en besproken alvorens we van start gaan.

Organisatie Indien u dat wenst, nemen we graag de organisatie van intakes en de planning van u over. Onze opdrachtgevers worden altijd op de hoogte gehouden vande stand van zaken.

Locatie Bogaers Taleninstituut B.V. biedt in-company trainingen door heel Nederland, maar u bent ook van harte welkom op onze locatie in Tilburg!

 

 

Welke bijdrage kunnen private opleiders leveren?

 

 • Versterken inzetbaarheid / mobiliteit Mensen moeten zich snel en doelgericht kunnen omscholen, bijscholen en daarmee mobieler worden. Private opleiders werken vraaggericht met innovatieve leermethodes die aansluiten op de wijze waarop volwassenen willen leren (e-learning, mix van methoden) op tijden die zij willen (werkplek, avond, weekenden) en gekoppeld aan hun dagelijkse (werk-)praktijk.
 • Effectief opleiden De uitval onder jongeren in bekostigd onderwijs is nog steeds te groot en dat kost de staat veel geld. Deze jongeren voelen zich vaak veel beter thuis in de kleinschalige leeromgeving van private opleiders. Gestructureerd én met matwerk halen ze hun diploma. Private opleiders zijn specialist in het opleiden passend bij de situatie. In veel gevallen is dit op de werkplek. Zo levert het werkgevers weinig verlettijd op en leren volwassenen enkel wat nodig is.
 • Aanleren basisvaardigheden / persoonlijke vaardigheden Om te participeren in de samenleving en bedrijfsleven hebben mensen basisvaardigheden nodig. Werknemers, zowel op uitvoeren als leidinggevend niveau missen vaak essentiële vaardigheden, zoals samenwerkingsvaardigheden, gespreksvaardigheden en leiderschapsvaardigheden. Private opleiders, gespecialiseerd in persoonlijke vaardigheden leveren die expertise. Met hun jarenlange kennis en ervaring gecombineerd met de inzet van nieuwe technologieën zijn zij meer dan ooit in staat een gerichte bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze persoonlijke vaardigheden.
 • Aanleren taalvaardigheden Nederland is een handelsland. Om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving en te kunnen werken moeten burgers voldoende taalvaardig zijn in het Nederlands. Uit onderzoek van de Europese Commissie uit 2006 blijkt dat ruim één op de tien bedrijven wel eens een contract is misgelopen door een gebrekkige kennis van moderne vreemde talen. Door hierin te investeren kunnen bedrijven en medewerkers voorkomen dat ze opdrachten missen.
 • Meten en valideren van leren Leren, zowel in informele settings als op de werkplek creëert waarde. Dit moet dan wel aantoonbaar gemaakt worden voor de deelnemer en voor zijn werkgever. Heeft iemand het gewenste eindniveau gerealiseerd en wat heeft de opleidingsinvestering de organisatie opgeleverd? Voor de mobiliteit van medewerkers en zeker voor werklozen en met werkloosheid bedreigde medewerkers is het belangrijk aan te tonen wat ze door te werken hebben geleerd. Dit maakt ze zelfverzekerder. Goede validering- en meetinstrumenten om dit aan te tonen zijn daarom belangrijk, voor de medewerker maar ook om onnodige scholingskosten voor werkgevers te voorkomen. Afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in deze meetinstrumenten: wat iemand heeft geleerd door werkervaring kan steeds in kaart worden gebracht. Transparantie en betrouwbaarheid van het diploma/certificaat staan voorop. Waar in het regulier onderwijs nog slechts mondjesmaat sprake is van standaardisering van examens en inkoop van examens werken private opleiders in onder andere de financiële en ICT sector al met gestandaardiseerde examens dan wel worden examens ingekocht bij exameninstituten. Taalinstituten werken al 20 jaar met het Europese leerraamwerk CEF.

NRTO. Leren loont! Position Paper.

 

 

 

Plan van aanpak

1. De standaardprocedure*  voor het volgen van een taaltraining is als volgt: (* de volgorde kan variëren).

A) Eerst vindt er kosteloos een oriënterend gesprek plaats op locatie, bij Bogaers Taleninstituut  of per telefoon.

B) Er vindt kosteloos een intake plaats op locatie of bij Bogaers Taleninstituut, waarvoor een cursistenprofiel wordt opgemaakt.              Zelfevaluatie: Wij adviseren kandidaten vooraf een globale algemene test af te leggen.

Tijdens de intake (voor het leren van een vreemde taal) wordt  in het begin Nederlands gesproken om later  – afhankelijk van het niveau – over te gaan in de doeltaal. Uiteraard is dit afhankelijk van het niveau. Voor iemand die Nederlands wil studeren geldt weer een andere aanpak.                                                                                                                                                                                                        Ook kan gevraagd worden een stukje tekst te lezen voor de uitspraak en zo mogelijk (mondeling) een samenvatting in de doeltaal te  geven.  Natuurlijk is dit afhankelijk van het niveau. Wij zullen dit registreren om het niveau later te kunnen evalueren.

Een schriftelijke niveautest wordt VOOR of NA de intake aangeboden, afhankelijk van uw wensen. De uitslag wordt later beoordeeld en (telefonisch) besproken. In overleg bespreken we ons advies om nog een andere vaardigheid te testen (bijv. luistervaardigheid als er telefoongesprekken geoefenend dienen te worden). Hoe completer ons beeld is, hoe meer we op maat kunnen trainen.

NB. De docent die de intake afneemt KAN uw docent worden; afhankelijk van tijdstippen, wensen en mogelijkheden. Ook dit is geen wet, maar per geval verschillend.  We maken het programma op maat en aan de hand van uw eigen taalportfolio/talenpaspoort houden we de vorderingen bij!

—————————————————————————————————

Als het traject door mag gaan, krijgt u van ons een extra gratis digitale en erkende online taaltest aangeboden, waarvan de uitslag            gekoppeld is aan het Europese Referentiekader (www.erk.nl). Dit kan een leestest zijn om de vocabulaire te meten.

Op basis van de verkregen informatie stellen we uw beginniveau en lesprogramma vast. Het uitgangspunt van een taaltraining bij Bogaers Talen is altijd uw doelstelling op persoonlijk of zakelijk gebied. De tijd die u nodig heeft om uw doel te bereieken is afhankelijk van uw beginniveau, uw beoogde leerdoelen en tijdsinvestering.

Aan het einde van de lessenserie vindt er (desgewenst) een eindtest plaats, zodat we het niveau kunnen vergelijken met de beginsituatie Uiteraard nemen we de bevindingen van de docent hierin mee en bekijken we uw taalportfolio/talenpaspoort.

NB. Losse testkosten bedragen altijd € 50,- p.p. en per vaardigheid.  De intakegesprekken zelf zijn altijd vrijblijvend en kosteloos.

Startniveau-Testkosten van EEN vaardigheid – om het startniveau te bepalen vervallen/worden verrekend bij inschrijving.

Een eindtest kost € 50,- p.p. , maar deze is niet verplicht. Het behaalde eindniveau komt op uw certificaat.

2. Offerte Aan de hand van procedure A of B wordt een offerte op maat uitgebracht, waarin aangegeven wordt: – het startniveau en doelniveau van de training (het streven is één niveau hoger op het Europees Referentie Kader);- voor groepstrainingen, welke kandidaten wat betreft niveau (aan de hand van het referentiekader van het Common European Framework of References) en doelen aan dezelfde training kun­nen deelnemen. In verband met het rendement en de kwaliteit adviseren wij een groepsgrootte van maximaal 8 personen;- de lengte, de lesduur en de kosten van de training;- de te trainen vaardigheden: de inhoud van de training is afge­stemd op de wensen van (het bedrijf en) de cursist. Vrijstellingen zijn dus niet van toepassing. Hierbij wordt uitgegaan van de doelen in het cursistprofiel c.q. de briefing. In de eerste les wordt het studiemateriaal besproken.

Indien de opdracht bij u op locatie plaatsvindt, rekenen wij een tegemoetkoming in de reiskosten voor de docent van € 0,45 per km. vanaf woonadres docent. Wij rekenen geen reistijd of voorrijkosten.

3. Bevestiging Na ontvangst van de getekende offerte, wordt de startdatum definitief bepaald of – bij individuele trajecten – wordt de cursist persoonlijk gebeld door de docent en maakt hij/zij de eerste lesafspraak met de cursist en sturen wij u (en de cursist-en) een bevestiging.

4. Maatwerk Alle trainingen, met uitzondering van de groepstrainingen met open inschrijving, worden op maat gemaakt, indien mogelijk met behulp van bedrijfsmateriaal als brochures, e-mails, aan­geleverde cases voor (telefoon)gesprekken, presentaties en rapportages.

5. Rapportage / Evaluatie De contactpersoon en cursist ontvangen een schriftelijke tussentijdse- en eindrapportage, opgesteld door de docent. Naar aanleiding van deze rapportages nemen wij contact op met de contactpersoon om te bespreken of de training naar tevredenheid verloopt. In de laatste les wordt, indien gewenst, het eindniveau bepaald aan de hand van een schriftelijke en/of mondelinge test (1 toets per vaardigheid). Deze toets (en) wordt (worden) niet herkanst. Zo nodig wordt het lesprogramma aangepast. Wij vragen de cursist in een eindevaluatie om eventuele verbeterpunten in kaart te brengen. Bogaers Talen gebruikt dit formulier o.a. voor interne kwaliteitscontrole, om de Bogaers trainingen up-to-date te houden en af te stemmen op de wensen van de opdrachtgevers en/ of (individuele) deelnemers. De eindrapportage wordt binnen een maand na afsluiting van het lestraject aangeleverd.

6. Certificaat De cursisten ontvangen, bij minimaal 80% lesbezoek, een certificaat aan het einde van de training, met vermelding van het behaalde niveau. Om op  het behaalde niveau te blijven en uw kennis te automatiseren bieden wij u de mogelijkheid tot deelname aan terugkomsessies tegen een aantrekkelijk tarief.

7. Jaarlijks contact Medio mei maken wij met de contactpersoon die dat wensen, een afspraak voor een persoonlijke evaluatie van de trainingen die zijn gevolgd.

8. Contactpersonen Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen : E: [email protected] T: 013-5362101