Cursistenprofiel

Cursistenprofiel

Cursistenprofiel

 • Bogaers Taleninstituut verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door u ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie.
 • DD dash MM dash JJJJ
 • Alleen die leerwensen aankruisen die bijdragen tot het behalen van de doelstelling en die haalbaar zijn binnen het geadviseerde aantal uren:
  Omschrijf uw doelstelling:
 • Normaal gesproken is dat 1 à 2 x per traject (Rapportages worden ook naar werkgever verzonden)
 • Bogaers Taleninstituut BV, Groenstraat 139-155 Tilburg of één van haar verbonden vennootschappen zullen de gegevens van de cursisten behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij mogen deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van hun producten en diensten. De cursist heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting ervan vragen.
 • Reset signature Signature locked. Reset to sign again
 • Zoals u wellicht al in het nieuws heeft vernomen, is per 25 mei 2018 de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Zonder toestemming zal er geen materiaal gebruikt en gedeeld worden. Beeldmateriaal mag door Bogaers Talen gebruikt worden: Doel materiaal: - In de brochure of andere PR-activiteiten/ Informeren van (toekomstige) cursisten of werkgevers over de school en de onderwijs mogelijkheden. Tevens vragen wij uw toestemming voor het verstrekken door de school van cursist gegevens aan derden voor verschillende doeleinden. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden
 • U kunt uw toestemming te allen tijdje schriftelijk intrekken.
 • In verband met het begeleiden van onze cursisten en hun leerprogramma, worden er gegevens over en van hen vastgelegd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt voor bevoegden.