Nieuwsbrief

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Cursistenprofiel

Cursistenprofiel

  • Alleen die leerwensen aankruisen die bijdragen tot het behalen van de doelstelling en die haalbaar zijn binnen het geadviseerde aantal uren:
    Omschrijf uw doelstelling:
  • Normaal gesproken is dat 1 à 2 x per traject (Rapportages worden ook naar werkgever verzonden)
  • Bogaers Taleninstituut BV, Groenstraat 139-155 Tilburg of één van haar verbonden vennootschappen zullen de gegevens van de cursisten behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij mogen deze gegevens gebruiken voor de commerciële promotie van hun producten en diensten. De cursist heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting ervan vragen.

Blog

Bogaers Talen op YouTube

Loading...