Nieuwsbrief

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Erkenningen / Algemene Voorwaarden / Gedragscode / Klachtenprocedure

 

Erkend en aanbevolen door het MKB

 

Lid van NRTO

De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.

NRTO haar leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de branche. Leden wisselen met elkaar ervaringen uit en zorgen er zo voor dat de best denkbare dienstverlening tot stand komt.

Taalvaardigheidsniveaus

Het Common European Framework for Language learning, teaching and assessing is de richtlijn voor het bepalen van instapniveau, vorderingen en resultaten van onze taaltrainingen. Het referentiekader gaat uit van vijf verschillende aspecten van taalvaardigheid: luisteren, een gesprek voeren, toespreken, lezen en schrijven. In elke categorie kan een cursist op een ander niveau worden ingeschaald en beoordeeld. Door dit referentiekader te gebruiken zorgt Bogaers Taleninstituut er voor dat het niveau van onze cursisten voor heel Europa bekend en erkend is.

De kwaliteit van de dienstverlening van Bogaers Taleninstituut is op meerdere fronten gegarandeerd: erkend lid NRTO; keurmerk Blik op Werk en erkend leer bedrijf via Ecabo.

 

Geschillen

LOGO geschillencommissie kl

Onze Algemene voorwaarden Zakelijke markt   (Pdf)

 

Wij verbinden ons aan de gedragscodes van het NRTO

Klachtenprocedure:

Behandeling van de klacht

Artikel 1.

Klachten worden ingediend via [email protected] De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 7 dagen. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld en gearchiveerd. Het archief wordt 1 jaar bewaard.

Artikel 2.
De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

Artikel 3.
Binnen ten hoogste 2  weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4
Uitspraak

 1. Binnen 3  weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl
 3. Jaarlijks worden klachten/evaluaties besproken en wordt hierover gereflecteerd. Incidentele klachten worden direct en minder formeel besproken dan structurele klachten.
 4. KLACHTENLIJN VOOR INBURGERAARSHeeft u een probleem met uw taalschool of cursusaanbieder? Dan kan Blik op Werk u helpen een oplossing te vinden. Hiervoor heeft Blik op WErk de klachtenlijn voor inburgeraars opengesteld. Met de klachtenlijn wil Blik op Werk inburgeraars helpen die een conflict hebben met hun taalschool.

  Contact

  U kunt Blik op Werk  op verschillende manieren bereiken.

  Zij zijn op werkdagen tussen 13:00 en 16:00 telefonisch bereikbaar: 030 – 3030 645

  U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]

  U kunt ook hier het online formulier invullen.

  Procedure

  Om een klacht in behandeling te nemen, moet de klacht eerst ingediend zijn bij de taalschool. Als u dat nog niet heeft gedaan, kan Blik op Werk u helpen met het opschrijven van uw klacht. Pas als de klacht is ingediend, kan Blik op Werk aan de slag om te zorgen dat de taalschool zijn best doet om de klacht correct af te handelen.

  Als u vindt dat de school de klacht niet goed heeft opgelost, dan kunt u overwegen om naar het College van Arbitrage te stappen. Hier zijn wel kosten aan verbonden, deze kunt u terugvinden in het online klachtenformulier.

   

Laatste nieuws

Bogaers Talen op YouTube

Loading...