Disclaimer

 

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Bogaers Taleninstituut iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Bogaers Taleninstituut is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de websites van Bogaers Taleninstituut zouden voorkomen.

Bogaers Taleninstituut informeert de bezoeker dat haar site ‘links’ of ‘hyperlinks’ met andere sites kan bevatten (de verbonden sites). De bezoeker aanvaardt dat Bogaers Taleninstituut zich van elke aansprakelijkheid vrijstelt met betrekking tot de inhoud die verschijnt op een verbonden site of elk product of dienst waarnaar de verbonden site verwijst.

Bogaers Taleninstituut is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van Holmwoods E-learning. Voor deze E-learning raden wij u aan om als internetbrowser Google Chrome te gebruiken.

Linken naar de website van Bogaers Taleninstituut

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd te doen naar de Homepage van Bogaers Taleninstituut.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Alle prijzen die op de website van Bogaers Taleninstituut gemeld worden zijn onder voorbehoud.